Capel Noddfa

2014-05-17 12.27.26

Capel Noddfa Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7HG

Ysgrifennydd: Mrs Ann B Morgan, 01570 422413

 

Oedfaon

Sul cyntaf y Mis: Cymun 6.00yh (haf) 3.30yp (gaeaf)

Trydydd Sul y Mis: 10.00yb

Gall amseroedd amrywio, felly edrychwch ar y calendr am y manylion diweddaraf.

 

Ysgol Sul:

Nos Wener am: 4.30yp.

Cyswllt: Mrs Janet Evans, 01570 422856