Capel Brynhafod

Capel Brynhafod, Gorsgoch, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion

Ysgrifennydd: Mair Jones 01545 570150

 

Oedfaon

Ail Sul y mis: 3.00yb

Pedwerydd Sul y mis: 1.30yp

Gall amseroedd amrywio, felly edrychwch ar y calendr am y manylion diweddaraf.