Capel Seion

Capel SeionCwrtnewydd, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion

Ysgrifennydd: Sulwen Lloyd, 01570 434306

 

Oedfaon

Ail Sul y mis: 1.30yp

Pedwerydd Sul y mis: 3.00pm

Gall amseroedd amrywio, felly edrychwch ar y calendr am y manylion diweddaraf.