Beibl.net

Neges gan Aled Davies, Cyhoeddiadau’r Gair:

Annwyl gyfaill,
Ar Dachwedd 1af eleni bydd Cymdeithas y Beibl yn cyhoeddi beibl.net fel fersiwn printiedig, a Cyhoeddiadau’r Gair yn cyhoeddi fersiwn lliw llawn o beibl.net mewn 365 stori.
Pris y Beiblau hyn fydd £14.99 yr un.
Fodd bynnag, mae cyfle i brynu copiau am £10 yr un drwy archebu 6 copi neu fwy, a threfnu eu casglu o ganolfannau ledled Cymru, ac mae hwn yn gynnig a fydd yn ddilys tan Hydref 30.
Rhaid fod wedi derbyn yr archeb a’r arian cyn Hydref 30 i sicrhhau y prisiau hyn.

Cyhoeddwyd y Beibl Canllaw hefyd yn ystod yr haf, ac mae ar gael am £25.
FODD BYNNAG, GELLIR YCHWANEGU COPIAU O’R BEIBL CANLLAW AT ARCHEB BEIBL.NET AM Y PRIS ARBENNIG O £20 YR UN, SY’N ARBEDIAD O £5 Y COPI.
Noder hynny ar yr archeb os am gopiau o Y Beibl Canllaw.

Mae hwn yn gyfle gwych i:
brynu stoc ar gyfer yr ysgol Sul a’r eglwys
gyflwyno copiau i’ch ysgol leol
roi rhodd i blant a phobl ifanc eich eglwys neu ardal
annog aelodau i brynu copiau npersonol ar bris arbennig.

Amgaeir ffurflen i’ch sylw. Dychweler y ffurflen cyn gyntead ag y bo modd at Cyngor Ysgolion Sul ar y cyfeiriad isod os gwelwch yn dda.

Gyda diolch,
Aled