Capel Aberduar

 

Capel Aberduar, Llanybydder, Sir Gaerfyrddin

Ysgrifennydd: Emlyn Davies, 01570 480318

 

Oedfaon

Trydydd Sul y Mis: 11.00yb

Pob Sul arall: 10.00yb

Gall amseroedd amrywio, felly edrychwch ar y calendr am y manylion diweddaraf.