Capel Bethel

Capel Bethel, Silian, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion

Ysgrifennydd: Huw Williams 01570 421239

 

Oedfaon

Ail a phedwerydd Sul y Mis: 10.15yb

Gall amseroedd amrywio, felly edrychwch ar y calendr am y manylion diweddaraf.