Hafan

Croeso i wefan Cylch Eglwysi Bedyddwyr Gogledd Teifi. Rydym yn grŵp o 6 eglwys Cristnogol yn Nyffryn Teifi, gorllewin Cymru, ac rydym yn aelod o Undeb Bedyddwyr Cymru.

Ein gweinidog yw’r Parchg Athro Densil Morgan.

 

Gallwch ein dilyn ar Twitter, ein tudalen Facebook, a’n cyfrif YouTube.

*DIWEDDARIAD EBRILL 2020: Datblygwyd y dudalen Y CYLCH DIGIDOL ar gyfer rhannu gwybodaeth ac oedfaon yn sgil effeithiau’r Coronafeirws.*