Hafan

Croeso i wefan Cylch Bedyddwyr Gogledd Teifi. Rydym yn grŵp o 6 eglwys Cristnogol yn Nyffryn Teifi, gorllewin Cymru, ac rydym yn aelod o Undeb Bedyddwyr Cymru.

Ein gweinidog yw’r Parchg Athro Densil Morgan.

 

Cylch Bedyddwyr Gogledd Teifi

Gallwch ein dilyn ar Twitter neu ar Facebook lle mae grwpiau ar gyfer y capeli isod: